Auteur Archief: Edwin Velzel

Vormen van controle

Controle kan op veel verschillende manieren worden uitgeoefend. De ene vorm van controle straalt meer vertrouwen uit dan de andere vorm van controle. Door een goed inzicht in de verschillende dimensies van een controle aanpak, kan een controle aanpak worden gekozen die recht doet aan de risico’s en zoveel mogelijk vertrouwen opbouwt. Lees verder

Gepost in Trust Based Design | 1 Reactie

Vormen van vertrouwen

Vertrouwen is een containerbegrip dat vele betekenissen kent. Het is nuttig het begrip vertrouwen wat verder uit te werken, zodat veel specifieker kan worden geanalyseerd welke vormen van vertrouwen in een bepaalde situatie aanwezig zijn en welke niet of onvoldoende.

Lees verder

Gepost in Trust Based Design | 2 Reacties

Vertrouwen is goed, controle is beter

Vertrouwen en Controle lijkt op gespannen voet te staan met elkaar. Soms klopt dat ook wel; bepaalden soorten van controle gaan ten kosten van bepaalde soorten van vertrouwen. Maar soms helpen bepaalde controlemechanismes juist om vertrouwen te bouwen of te herstellen. Lees verder

Gepost in Trust Based Design | 2 Reacties

Inleiding Trust Based Design

Onder Trust Based Design versta ik het ontwerpen van organisaties en samenwerkingsrelaties op basis van vertrouwen.

Vertrouwen is de smeerolie van intermenselijke relaties. En omdat organisaties bestaan uit mensen is vertrouwen ook de smeerolie in de relaties tussen organisaties. Zonder vertrouwen lopen relaties stroef en op termijn lopen ze vast. De ambitie van Trust Based Design is om organisaties en samenwerkingsrelaties te bouwen waarin veel onderling vertrouwen is. Zodat werken en samenwerken leuk, eenvoudig en menswaardig is. En we geen tijd en geld verspillen aan wantrouwen.

Lees verder

Gepost in Trust Based Design | 4 Reacties

Over Velzel en Partners

In maart 2010 ben ik gestopt als bestuursvoorzitter van Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) om mijn eigen adviesbureau te beginnen onder de naam Velzel en Partners. Via deze adviespraktijk wil ik een inhoudelijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg en de verzekeringssector.

Ik richt me vooral op de ontwikkeling van strategie, organisatiemodellen en samenwerkingsrelaties. Afhankelijk van de opdracht schakel ik soms partners in, die mijn kennis en ervaring aanvullen tot wat nodig is voor een kwalitatief hoogwaardig resultaat, vandaar Velzel en Partners.

Lees verder

Gepost in Velzel en Partners | Plaats een reactie